Lekcje zostały przygotowane przez

Muzeum Geologiczne
Państwowego Instytutu Geologicznego

dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

O Muzeum Geologicznym PIG
HISTORIA

Powstały w 1919 roku Państwowy Instytut Geologiczny jest najstarszym polskim instytutem naukowym. Gmach, w którym mieści się Muzeum
Geologiczne, powstał w latach 1923-1936 według projektu Mariana Lalewicza. Pierwszym kustoszem i fundatorem pierwszych zbiorów
muzealnych był Jan Czarnocki, który ofiarował muzeum wspaniałe zbiory pochodzące z Gór Świętokrzyskich. W czasie II wojny światowej
budynek Muzeum oraz większość zbiorów uległy zniszczeniu. Po wojnie zaczęto odtwarzać kolekcję i w latach pięćdziesiątych udostępniono
publiczności stałą ekspozycję składającą się z wystaw: Surowce mineralne Polski i Stratygrafia Polski.
Obecną, zmodernizowaną ekspozycję otwarto w 1999 roku po generalnym remoncie. Dziejom Państwowego
Instytutu Geologicznego oraz Muzeum Geologicznego poświęcona jest wystawa Historia PIG znajdująca się
obok sali im. Jana Czarnockiego na pierwszym piętrze.

MUZEUM

Muzeum Geologiczne PIG jest największym muzeum geologicznym, a uwzględniając
filie w oddziałach terenowych Instytutu, również największym muzeum przyrodniczym w
kraju. Gromadzi, archiwizuje i udostępnia zbiory związane przede wszystkim z budową
geologiczną Polski. Kolekcje zagraniczne, oprócz mineralogicznych, służą w zasadzie
tylko celom porównawczym.
Zbiory muzealne liczą około pół miliona okazów. Kolekcje paleontologiczne -
reprezentujące wszystkie epoki i większość grup systematycznych - są największe w
kraju, budzą więc duże zainteresowanie zwiedzających i badaczy.
Zasadniczą część ekspozycji Muzeum Geologicznego PIG stanowi stała wystawa bogatych zbiorów Muzeum,
uzupełniona o zdjęcia i opisy, podzielona tematycznie na 8 działów: Materia Ziemi, Historia Polski w kamieniu
pisana, Surowce mineralne Polski, Skamieniały świat, Magmatyzm, Sedymentacja i diageneza,
Metamorfizm i Tektonika. Nieprzyjazne życiu środowiska ukazane są na przykładzie dwóch modeli: jaskini i pustyni.

Organizowane są również wystawy czasowe o różnorodnej tematyce, obejmującej rozmaite wycinki geologii, dorobek polskiego górnictwa i
przemysłu surowcowego, jak również twórczość dzieci inspirowanych wymarłymi zwierzętami.
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
Gośćmi Muzeum Geologicznego są zarówno grupy zorganizowane, przede wszystkim
młodzież szkolna, jak również indywidualni zwiedzający. Wycieczki są oprowadzane
przez przewodników, którzy prowadzą lekcje muzealne oraz wykłady dotyczące nie tylko
ekspozycji, ale także tematów geologiczno-ekologicznych, uzgodnionych wcześniej z
opiekunem grupy. Zajęcia te, podobnie jak wstęp do muzeum, są bezpłatne.
Organizowane są też pokazy filmów przyrodniczych oraz warsztaty plastyczne.
Ekspozycję muzeum uzupełniają interaktywne stanowiska multimedialne z programami
edukacyjnymi. Zwiedzający mogą między innymi poznać fascynujący świat dinozaurów,
budowę i historię Układu Słonecznego oraz naszej planety.

Od 1997 roku działa witryna internetowa Muzeum Geologicznego PIG, gdzie każdy zainteresowany geologią znajdzie coś ciekawego.

Zapraszamy!

ul. Rakowiecka 4, (wejście od ul. Wiśniowej)
00-975 Warszawa
tel.: (48 22) 646 83 35; (48 22) 849 53 51 wew. 348
fax:
e-mail: izabela.ploch@pgi.gov.pl
www.pgi.gov.pl/muzeum_geologiczne/

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 9.00 - 15.00
w niedzielę 10.00 - 14.00

WSTĘP WOLNY

Wejście główne do Muzeum Geologicznego PIG
Oprowadzanie wycieczek - tel.: (48 22) 849 53 51 wew. 387; pokój 55
Projekt elewacji północnej Muzeum z 1931 roku
Rekonstrukcja dilofozaura
Szkielet mamuta