BIBLIOGRAFIABibliografia:

 • Z. Jaworowski: Zmiany klimatu. Ewolucja, nr 2, Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa 2004
 • K. Kożuchowski, R. Przybylak: Efekt cieplarniany. Wiedza Powszechna, Warszawa 1995
 • Prognoza ostrzegawcza zmian środowiskowych warunków życia człowieka w Polsce na początku XXI wieku. Ekspertyza. Praca zbiorowa pod red. S. Kozłowskiego. Instytut Ekologii PAN, Warszawa 1995
 • Materiały konferencji "Globalne zmiany środowiska naturalnego wyzwaniem dla ludzkości." Kraków, 22-23 października 1992
 • B. Obrębska-Starkel, L. Starkel: Efekt cieplarniany a globalne zmiany środowiska przyrodniczego. Zesz. Inst. Geogr. i Przest. Zagosp. PAN, 1991, nr 4
 • M. Sobolewski: Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych - polityka i współpraca międzynarodowa. Raport nr 118 Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 1997 r.
 • M. Ozga-Zielińska: Efekt cieplarniany, jego perspektywy i skutki dla gospodarki wodnej w Polsce. Gospodarka Wodna, nr 6 (534), czerwiec 1993
 • D. Schneider: Podnoszące się morza. Świat Nauki, maj 1997, 90-95
 • Z. Lityńska: Warstwa ozonowa i jej znaczenie. Przegląd Geologiczny, nr 9, wrzesień 1992, 532-534
 • Cz. Królikowski, J. Stajniak: Zmiany klimatyczne a pole cieplne litosfery. Przegląd Geologiczny, nr 9, wrzesień 1992, 534-538
 • E. Kołodziejak-Nieckuła: Gdy w tundrze cieplej. Wiedza i Życie, czerwiec 1995, 42-47
 • M. Sturm, D. K. Perovich i M. C. Serreze: Roztopy na Północy. Świat Nauki, listopad 2003, 56-63
 • M. Aresta, J. J. Ziółkowski: Problem emisji dwutlenku węgla do atmosfery a "efekt cieplarniany". Nauka Polska, nr 4, 1992, 51-58 • Strony internetowe o zbliżonej tematyce:

 • Na ratunek Ziemi - http://www.ekologia.gemapro.vip.alpha.pl/index2.html
 • Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody - http://www.wwf.pl/
 • Greenpeace - http://www.greenpeace.pl/
 • Efekt Cieplarniany - http://www.promarcos.com.pl/zst/efekt/
 • Ministerstwo Ochrony Środowiska - http://gate.mos.gov.pl/soe_pl/2b.htm
 • Hotnews.pl - http://hotnews.pl/artnauka-139.html
 • http://greenworld.serwus.pl/ef_ciepl/Efekt%20cieplarniany.htm#a2
 • AstroNews - http://news.astronet.pl/news.cgi?2944


 • - powrót -

  Państwowy Instytut Geologiczny Muzeum PGI