ATMOSFERA - ZIEMSKA KOŁDERKA

 

Atmosfera jest gazową powłoką otaczającą Ziemię, sięgającą ponad 1000 km nad jej powierzchnię. Składa się ona z powietrza - mieszaniny gazów z zawieszonymi w nim cząstkami niegazowymi: pyłami, wodą. Atmosfera ziemska nie jest jednorodna, można
w niej wyodrębnić warstwy różniące się m. in. temperaturą, składem i ciśnieniem oraz wyróżniające się specyficznymi cechami
i zjawiskami w nich zachodzącymi. Pomiędzy atmosferą ziemską a przestrzenią międzyplanetarną nie ma wyraźnej granicy, stąd trudno ściśle określić grubość atmosfery.
Z uwagi na specyficzne warunki termiczne w nich panujące wyodrębniono w atmosferze cztery warstwy: troposferę, stratosferę, mezosferę i termosferę. Pod względem składu podzielono atmosferę na homosferę i heterosferę, oraz wyróżniono dwie warstwy charakterystyczne: ozonosferę i jonosferę.

- powrót -

Zobacz więcej Zobacz więcejZobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej