MECHANIZM EFEKTU CIEPLARNIANEGO

 

Mechanizm efektu cieplarnianego jest złożony, jednak w pewnym uproszczeniu można go przedstawić w następujący sposób:

Promieniowanie słoneczne docierające w okolice Ziemi napotyka na swej drodze górne warstwy atmosfery ziemskiej, które pochłaniają lub odbijają pewną jego część - większość fal z zakresu ultrafioletu (UV - promieniowanie krótkofalowe). Pozostała część podążając ku Ziemi jest częściowo pochłaniana, odbijana i rozpraszana w kolejnych warstwach atmosfery.

 

Jednak większość promieniowania słonecznego - bliski ultrafiolet oraz widzialne (VIS) - dociera do najniższych warstw atmosfery i do powierzchni Ziemi, gdzie jest częściowo od niej odbijane,
a częściowo pochłaniane ogrzewając ją. Energia promieniowania słonecznego zamieniana jest w energię cieplną.

Ciepło jest następnie oddawane przez Ziemię, chmury i składniki atmosfery
m. in. na drodze emisji fal podczerwonych (IR - promieniowanie długofalowe).

Wypromieniowanie odbywa się we wszystkich kierunkach równomiernie:
w stronę przestrzeni kosmicznej,
a z chmur i z warstw atmosfery - również w stronę Ziemi. Dzięki temu obiekty na Ziemi i w dolnych warstwach atmosfery są wtórnie ogrzewane.

W przeciwieństwie do promieniowania słonecznego długofalowe promieniowanie ziemskie jest pochłaniane przez niektóre składniki atmosfery (m. in. parę wodną i dwutlenek węgla), a następnie powtórnie wypromieniowane przez te składniki równomiernie we wszystkich kierunkach - w przestrzeń kosmiczną i z powrotem
- w stronę Ziemi.

zobacz...

Po pokonaniu wielu warstw jedynie znikoma część promieniowania wyemitowanego przez Ziemię bezpowrotnie ucieka w przestrzeń międzyplanetarną. Ogromna większość zostaje "zatrzymana" przez atmosferę przyczyniając się do jej ogrzania i wzrostu temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi.

- powrót -

ciepło rozchodzące się po powierzchni ziemi chmura ogrzana przez promieniowanie słoneczne promieniowanie podczerwone emitowane przez chmury promieniowanie podczerwone emitowane przez powierzchnię ziemi  pochłaniane przez składniki atmosfery promieniowanie podczerwone emitowane przez składniki atmosfery promieniowanie UV widma słonecznego  odbite przez górne warstwy atmosfery promienie słoneczne odbite przez chmury promieniowanie podczerwone reemitowane przez składniki kolejnej warstwy atmosfery promieniowanie podczerwone pochłaniane przez składniki atmosfery promieniowanie podczerwone emitowane przez powierzchnię Ziemi, pochłaniane przez składniki atmosfery promienie słoneczne odbite od powierzchni Ziemi promieniowanie podczerwone reemitowane przez składniki kolejnej warstwy atmosfery promieniowanie podczerwone pochłaniane przez składniki kolejnej warstwy atmosfery składniki atmosfery (m.in. para wodna, gazy szklarniowe, pyły) składniki atmosfery (m.in. para wodna, gazy szklarniowe, pyły) składniki atmosfery (m.in. para wodna, gazy szklarniowe, pyły) składniki atmosfery (m.in. para wodna, gazy szklarniowe, pyły) składniki atmosfery (m.in. para wodna, gazy szklarniowe, pyły) składniki atmosfery (m.in. para wodna, gazy szklarniowe, pyły) składniki atmosfery (m.in. para wodna, gazy szklarniowe, pyły) składniki atmosfery (m.in. para wodna, gazy szklarniowe, pyły) górne warstwy atmosfery górne warstwy atmosfery