ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

 

W skałach osadowych, które powstały w morzach jurajskich, zapisane zostały czynniki środowiska i zjawiska, które miały miejsce około 150 mln lat temu. W postaci skamieniałości utrwalone zostały organizmy zamieszkujące dno i toń wodną dawnych mórz. Osady tworzące się na dnie współczesnych mórz i oceanów również rejestrują procesy związane z naturalnym cyklem rozwoju dna morskiego, zjawiska sedymentacyjne, rozwój świata organicznego, zmiany klimatyczne, jak też zmiany spowodowane działalnością człowieka. Często są to jednak wydarzenia o katastrofalnych dla środowiska morskiego skutkach, które trudno będzie usunąć nawet bardzo dużym wysiłkiem i przy zaangażowaniu olbrzymich nakładów finansowych. Przykład drastycznej ingerencji człowieka w ekosystem morski można znaleźć na zachodnim Pacyfiku, u wybrzeży Archipelagu Filipin.
Zobacz więcej Zobacz więcej

Człowiek od dawien dawna korzystał z różnorakich zasobów morza. Jednak dwudziesty wiek przyniósł ogromne zmiany w ekosystemach spowodowane zarówno nadmierną eksploatacją jego zasobów, jak też zanieczyszczeniem wody i dna morskiego. Powodem tych drastycznych zmian w środowisku morskim był gwałtowny wzrost liczby ludności, rozwój przemysłu i aglomeracji miejskich, wprowadzenie chemicznych środków ochrony roślin (pestycydów), rozwój transportu morskiego i eksploatacja bogactw naturalnych. Najbardziej zanieczyszczone są zwykle wody przybrzeżne i mniejsze morza śródlądowe, takie jak Bałtyk.Aby zminimalizować szkodliwy wpływ działalności człowieka na środowisko morskie należy pamiętać o tych wszystkich zagrożeniach i przestrzegać rygorystycznie zasad korzystania z jego zasobów. Pod auspicjami ONZ uchwalono szereg konwencji o ochronie mórz i oceanów, które następnie zostały przyjęte przez większość państw zrzeszonych w tej organizacji. Kraje położone nad Bałtykiem, w tym także Polska, podjęły również działania prewencyjne i wspólny plan ratowania tego, unikatowego pod względem zespołów roślinno-zwierzęcych morza. Oznacza to, że my wszyscy powinniśmy dbać o to, aby nasz Bałtyk i inne morza, które są wspólnym dobrem całej ludzkości, nie zamieniły się w brudne i martwe akweny.
Tragiczne w skutkach były katastrofy tankowców przewożących ropę naftową. Do największych należało rozbicie się tankowca "Amoco Cadiz" u wybrzeży Bretanii, w 1978 roku, w wyniku czego wyciekło do morza 180 000 ton ropy, która zalała pobliskie wybrzeża. Zginęło wówczas 35 tysięcy oblepionych ropą ptaków, 260 tysięcy ton ryb oraz 6,4 tysięcy ton ostryg. Była to tylko jedna z szeregu katastrof , które wydarzyły się w dwudziestym wiekuGŁÓWNE PRZYCZYNY ZANIECZYSZCZENIA
WODY I DNA MORSKIEGO:


- powrót -