JURAJSKIE SKAŁY OSADOWE
POCHODZENIA MORSKIEGO

 

 
Kliknij i obejrzyj dokładnie Morze to bardzo zróżnicowane środowisko sedymentacji. W zależności od głębokości, konfiguracji dna, temperatury wody i ilości światła słonecznego oraz wielu innych czynników środowiskowych, w poszczególnych strefach mórz i w różnych szerokościach geograficznych gromadzą się na dnie określone typy osadów morskich. Wyróżnia je skład mineralny, struktury sedymentacyjne, zawartość szczątków organicznych.


W późnej jurze, w morzach zajmujących obszar dzisiejszej Polski utworzyły się pokaźnej grubości serie osadowe, osiągające niekiedy ponad tysiąc metrów. Wśród nich przeważają skały węglanowe, czyli różne odmiany wapieni:
ale w niektórych rejonach towarzyszą im skały terygeniczne (klastyczne, okruchowe)


a także osady utworzone w wyniku odparowania wody morskiej, czyli ewaporaty:

 

Występowanie jurajskich skał osadowych w Polsce:

- powrót -