KILKA SŁÓW PRZED WYPRAWĄ
W GŁĄB ZIEMI
 
 
 
 

Ziemia jest jedyną znaną nam planetą, na której woda występuje we wszystkich trzech
stanach skupienia: jako lód, ciecz i para. W każdej z tych postaci ma ogromną siłę,
zarówno twórczą, jak i niszczycielską. Jednym z efektów jej działania są jaskinie i groty,
które fascynują człowieka od zarania ludzkości.

Podziemne pustki to zupełnie inny świat niż ten, w którym żyjemy na co dzień. Tu zawsze
panuje noc, tu wszystko jest spokojne i ciche. Pozornie niezmienne środowisko jaskiń
rządzi się jednak swoimi prawami.

Ciemność jest bardzo piękna w swej ukrytej tajemnicy. Przyciągała do siebie i przyciąga
nadal ludzi, chcących znaleźć w niej bramy do innego świata. Pieczary, groty i jaskinie
dawały schronienie, były miejscami pochówków, kultowych obrzędów, a nawet spełniały
w czasach prehistorycznych rolę... lodówek (!). Tak było w przypadku Jaskini
Mamutowej (Wyżyna Krakowsko-Wieluńska), w której ze względu na utrzymującą się
przez cały rok niską temperaturę, plejstoceński łowca przechowywał poćwiartowane
kawałki upolowanego zwierza. Badane w niej namulisko dostarczyło licznego materiału
archeologicznego, a także mnóstwa kości zwierząt - głównie dużych ssaków
plejstoceńskich (mamutów).

Fantastyczne formy naciekowe, potęga, wielkość i niezmienność tego
podziemnego świata, wprawiają wstępującego tu człowieka w nastrój
refleksji i zmuszają do chwili zadumy. Jest tu coś, czego rozum ludzki
nie potrafi zrozumieć i ogarnąć jakąkolwiek logiką. Trudno uwierzyć, że
natura potrafiła stworzyć coś tak trwałego. Natura, z którą tak krucha istota
jaką jest człowiek, próbuje ciągle walczyć.

rekonstrukcja neandertalczyków
- jaskinia Raj,
G. Świętokrzyskie
Lekcja zrealizowana przez
Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego
dzięki dofinansowaniu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
studnia wlotowa
TEKST: Monika Krzeczyńska, Paweł Woźniak
ILUSTRACJE: Monika Krzeczyńska, Karol Sabath (rys. odmieńca jaskiniowego)
ZDJ?CIA: prywatne kolekcje członk?w speleoklubów polskich oraz Ewy Gutowskiej
PROJEKT GRAFICZNY: Monika Krzeczyńska
jaskinia Raj,
G. Świętokrzyskie